• Online geld verdienen
  • 101 reviews
  • 158 artikelen
Diepte-interview – soorten interviews en voorbeeldvragen

Diepte-interview – soorten interviews en voorbeeldvragen

Een diepte-interview is een goede manier om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Tijdens het gesprek kan de interviewer naar de mening, behoefte en tevredenheid van de respondent vragen. Die informatie kan vervolgens zeer waardevol zijn voor jouw organisatie. Wil je weten wat een diepte-interview precies inhoudt, wat voor soorten interviews er zijn en hoe zo’n diepte-interview eruitziet? In dit artikel lees je er alles over.

Offerte voor diepte-interview

Wil jij een marktonderzoek laten uitvoeren? Zoek je een professioneel en ervaren marktonderzoekbureau? Vraag gratis een offerte aan.

Wat is een diepte-interview?

Een diepte-interview is een kwalitatief interview, waarbij de interviewer een open gesprek voert met de respondent. Hierbij wordt van tevoren wel bedacht wat de interviewer precies wil weten, maar daarbij wordt meestal niet gewerkt met vaste vragen. In plaats daarvan gebruikt de interviewer vaak een lijst met gesprekspunten of onderwerpen waar vragen over gesteld zullen worden. De vragen die de interviewer zal stellen, hangen namelijk voornamelijk af van de antwoorden van de respondent.

terug naar menu ↑

De methode van een diepte-interview

Een diepte-interview is een goede maar intensieve manier om de mening van bijvoorbeeld jouw doelgroep in kaart te brengen. Een diepte-interview is een een-op-een-gesprek dat gemiddeld drie kwartier tot anderhalf uur duurt. Tijdens het gesprek wordt de mening, motivatie en/of de gedachte van de respondent duidelijk.

terug naar menu ↑

Diepte-interview marktonderzoek

Een van de onderzoeken waar diepte-interviews zeer geschikt voor zijn, zijn marktonderzoeken. Tijdens de interviews kun je jouw (potentiële) doelgroep uitgebreid vragen naar hun mening over jouw idee, organisatie, marketingstrategie of product. Op die manier verkrijg je waardevol inzichten die jou vervolgens in staat stellen om je ideeën, diensten of producten aan te passen of te verbeteren.

terug naar menu ↑

Soorten kwalitatieve interviews

Er zijn verschillende soorten interviews die je zou kunnen inzetten voor jouw onderzoek, waaronder een:

Gestructureerd interview

Een gestructureerd interview is een interview waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast interviewschema. In dit schema staan de vragen die je wilt stellen en in welke volgorde die gesteld dienen te worden. Een gestructureerd interview wordt vaak gebruikt voor kwantitatief onderzoek, al kan het ook voor kwalitatief onderzoek gebruikt worden. De vragen tijdens een gestructureerd interview zijn gesloten vragen die in veel gevallen met meerkeuzeantwoorden beantwoord dienen te worden.

Semigestructureerd interview

Een semigestructureerd interview is een kwalitatief interview of diepte-interview. Tijdens een semigestructureerd interview wordt gebruikgemaakt van een interviewschema waarin een aantal vragen staan. Dit schema dient om ervoor te zorgen dat bepaalde vragen gesteld worden, maar het is niet zo dat de interviewer zich er strikt aan moet houden. Dit geeft de interviewer ruimte om door te vragen, waardoor de informatie uitgebreider en gedetailleerder is. Daarom is een semigestructureerd interview erg geschikt voor een kwalitatief onderzoek.

Ongestructureerd interview

Een ongestructureerd interview wordt ook een kwalitatief of diepte-interview genoemd. Tijdens dit soort interviews worden vooropgestelde vragen vaak vermeden en krijgt een interviewer een lijst met daarop een aantal gespreksonderwerpen. Deze onderwerpen zal de interviewer tijdens het gesprek moeten aankaarten. Hoe de interviewer dat doet, staat vrij. Deze vorm van interviewen zorgt voor een open en informeel gesprek.

terug naar menu ↑

Andere soorten interviews

Naast gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde interviews, kan het verschil tussen diverse soorten interviews ook worden bepaald door de manier waarop het interview plaatsvindt en de hoeveelheid respondenten die tijdens het interview aanwezig zijn. Zo kan er ook gekozen worden voor:

Een gefocust interview

Tijdens een gefocust interview stelt een interviewer (open) vragen aan een groep respondenten. Hiervoor is vaak één bepaald onderwerp vastgesteld en zijn een aantal vaste vragen opgesteld. Een gefocust interview lijkt op een focusgroep, maar tijdens een focusgroep gaan de respondenten met elkaar in gesprek in plaats van met de interviewer.

Een groepsinterview

Een groepsinterview is ook een interview met een groep respondenten. Hierbij gaat een groep met de interviewer in gesprek over meerdere onderwerpen of situaties. Dat er tijdens een groepsinterview meerdere onderwerpen besproken worden, is het grootste verschil ten opzichte van een gefocust interview.

Expertinterview

Een expertinterview is een interview met een of meer expert(s) en dient om specialistische kennis te verzamelen. Dit soort interviews worden meestal ingezet bij kwalitatief onderzoek.

terug naar menu ↑

Diepte-interview vragen

Bij het voorbereiden van een diepte-interview zul je moeten nadenken over de vragen die je gaat stellen. Zorg ervoor dat duidelijk is wat je precies wilt weten. Zo kun je bepalen wat je hoofdvragen moeten zijn en welke deelvragen je daaronder kunt scharen. Slim is om in het beginstadium alle potentieel interessante vragen op te schrijven en vervolgens na te denken over welke antwoorden er gegeven zouden kunnen worden. Zo kun je zien of je iets hebt aan de antwoorden en of die vragen dus relevant zijn of niet. Maak het liefst gebruik van open vragen en zorg dat je je vragen duidelijk formuleert, zodat het voor de respondent duidelijk is wat je wilt weten.

Diepte-interview voorbeeldvragen

Ben je op zoek naar voorbeeldvragen voor jouw diepte-interview? Dan zijn er online verschillende voorbeelden te vinden van vragen die je zou kunnen stellen. Goede diepte-interviewvragen zijn duidelijk en sturen de respondent niet. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Ben je bekend met …?
  • Wat vind je van product x?
  • Wat is volgens jou de reden dat proces x niet goed verloopt?
  • Wat is jouw visie op …?
  • Wat versta je onder …?
terug naar menu ↑

Diepte-interview laten afnemen

Hoewel diepte-interviews zéér geschikt zijn om aan waardevolle informatie te komen voor bijvoorbeeld het verbeteren van een product of het tegemoet komen van de verwachtingen van klanten, is het ook een erg tijdrovende én intensieve manier van onderzoek doen. Niet alleen dien je goede vragen te bedenken die jouw onderzoeksdoel dienen, maar je dient ook tijd vrij te maken om de respondenten te interviewen. Daarnaast moet je alle verkregen antwoorden ook nog analyseren, zodat de data bruikbaar is.

Omdat het lastig is om een goed diepte-interview samen te stellen en af te nemen, zou je hier een onderzoeksbureau voor kunnen inschakelen. Zo weet je zeker dat de resultaten uit de interviews bruikbaar zijn en dat de interviews worden afgenomen door getrainde interviewers. Daarnaast zullen onderzoeksbureaus de verkregen data vaak overzichtelijk voor je in kaart brengen. Wil je weten wat een onderzoeksbureau voor jou kan doen? Vraag dan gratis een vrijblijvende offerte aan.

      enqueteplein.nl