• Online geld verdienen
  • 101 reviews
  • 156 artikelen
Onderzoeksmethoden – welke onderzoeksmethoden zijn er?

Onderzoeksmethoden – welke onderzoeksmethoden zijn er?

Wanneer je een onderzoek wilt gaan doen, zijn er veel verschillende onderzoeksmethoden die je zou kunnen inzetten. Welke methode het beste bij jouw onderzoek past, is van verschillende factoren afhankelijk. Wil je weten welke onderzoeksmethoden er zijn en welke daarvan het meest geschikt is voor jouw soort onderzoek? In dit artikel lees je er alles over.

Offerte voor marktonderzoek

Wil jij een marktonderzoek laten uitvoeren? Zoek je een professioneel en ervaren marktonderzoekbureau? Vraag gratis een offerte aan.

Onderzoeksmethoden voor jouw onderzoek

Er zijn veel verschillende onderzoeksmethoden die je zou kunnen inzetten voor jouw onderzoek. Welk van deze onderzoeksmethoden het meest geschikt is, hangt onder andere af van of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek gaat uitvoeren. Hier gaan we eerst even iets dieper op in.

terug naar menu ↑

Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

Voordat je een onderzoeksmethode kunt gaan kiezen, moet je eerst weten of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek wilt uitvoeren. Het verschil tussen een kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dat een kwantitatief onderzoek zich richt op cijfers en hoeveelheden, terwijl een kwalitatief onderzoek zich juist richt op woorden en de betekenis achter die woorden. Heel simpel gezegd is het zo dat je bij een kwantitatief onderzoek iets meet en bij een kwalitatief onderzoek niet.

De hoeveelheid respondenten

Een ander groot verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is de grootte van de groep respondenten die nodig is voor het onderzoek. Bij een kwalitatief onderzoek is deze groep relatief klein. Voor een kwantitatief onderzoek is juist een grotere groep (of groepen) nodig.

Diepgaand versus oppervlakkig

De informatie die uit een kwalitatief onderzoek komt is veel gedetailleerder en meer diepgaand dan de informatie uit een kwantitatief onderzoek. Dat komt omdat je bij een kwantitatief onderzoek gebruikmaakt van een x aantal standaardvragen die je aan elke respondent stelt. Bij een kwalitatief onderzoek hangen de vragen voor een groot deel af van de antwoorden van de respondent, waardoor je veel dieper op zaken kunt ingaan.

terug naar menu ↑

Welke verschillende onderzoeksmethoden zijn er?

Zodra je weet of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek wilt uitvoeren, kun je gaan nadenken over welke onderzoeksmethode daar het beste bij past. Hieronder vind je de verschillende onderzoeksmethoden die je kunt inzetten voor jouw onderzoek. Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, maken we onderscheid tussen kwalitatieve onderzoeksmethoden en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

terug naar menu ↑

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn onder andere:

Diepte-interview

Een diepte-interview is een één-op-één-gesprek tussen een interviewer en een respondent. Een diepte-interview kan semigestructureerd of ongestructureerd zijn. Bij een semigestructureerd interview zijn de vragen op voorhand bedacht en uitgewerkt. Deze vragen zullen tijdens het interview gesteld worden, maar dat betekent niet dat de interviewer zich exact aan de vragenlijst dient te houden. De interviewer heeft namelijk ook de ruimte om door te vragen waar nodig, zodat er uitgebreidere informatie verkregen kan worden. 

Bij een ongestructureerd interview is de vrijheid van de interviewer nog groter. In dit geval krijgt de interviewer vaak alleen een lijst met onderwerpen. Deze onderwerpen zullen tijdens het interview besproken moeten worden, maar hoe de interviewer dat doet, staat vaak volledig vrij. Zo ontstaat er een open gesprek tussen de interviewer en respondent.

Focusgroep / groepsdiscussie

Een focusgroep of groepsdiscussie wordt gedaan met een groep respondenten (meestal 6 tot 10), die hun mening zullen geven over een of meer onderwerpen. Bij het gesprek is een gespreksleider aanwezig, die zorgt ervoor dat het gesprek in goede banen wordt geleid. 

Het verschil tussen een focusgroep en een groepsdiscussie is dat bij een focusgroep de gespreksleider/interviewer vragen stelt aan de groep. Deze vragen gaan vaak over één onderwerp en hierbij wordt gebruikgemaakt van een aantal vooraf opgestelde vragen. Bij een groepsdiscussie is het zo dat de groep met elkaar in gesprek gaat om hun mening te geven over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een nieuw product, idee of een marketingstrategie. 

Klantsafari / observatieonderzoek

Tijdens een klantsafari ga je bekijken hoe jouw klanten zich ‘in het echt’ gedragen. Hiervoor ga je bijvoorbeeld kijken hoe klanten zich in jouw winkel gedragen. Je kunt op die manier goed zien welke route de klant door de winkel aflegt, of producten gemakkelijk te vinden zijn, en hoe klanten reageren op jouw personeel. Tijdens een observatieonderzoek kun je eventueel ook met de klant in gesprek gaan om vragen te stellen.

Mystery shopper of mysterie guest

Met een mysterie shopper of mysterie guest kun je de klantervaring toetsen. Een mysterie shopper kan ingezet worden om een of meer aspecten van jouw organisatie te testen. Zo kan de mysterie shopper bijvoorbeeld een bezoek brengen aan jouw winkel om een product te kopen of retourneren of om een vraag te stellen aan het personeel. De mysterie shopper zal vervolgens een online vragenlijst invullen. Zo krijg jij een idee waar eventuele verbeterpunten liggen.

terug naar menu ↑

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn onder andere:

Online vragenlijst

Een online enquête is een erg geschikte manier om een grote groep mensen dezelfde vragen voor te leggen. De uitnodiging voor het online onderzoek kun je gemakkelijk via e-mail verzenden, waarna de respondenten de vragenlijst zelfstandig kunnen invullen.

Schriftelijke vragenlijst

Een schriftelijke vragenlijst kan een goede oplossing zijn als je geen e-mailadressen of telefoonnummers van jouw doelgroep hebt. Een schriftelijk onderzoek kan bijvoorbeeld naar huisadressen gestuurd worden of worden afgenomen op bepaalde plekken.

Experiment 

Tijdens een experiment kan bijvoorbeeld het gedrag van een grote groep mensen getest worden. Zo kun je de reactie van mensen testen en bekijken wat voor invloed bepaalde dingen op mensen hebben.

terug naar menu ↑

Kwantitatief en kwalitatief: Telefonisch interview

Een telefonisch interview kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. In het geval van een kwantitatief onderzoek zal de interviewer gebruikmaken van een vaste vragenlijst. Bij een kwalitatief onderzoek gaat de interviewer in gesprek met de respondent aan de hand van een lijst met onderwerpen, waardoor er een open gesprek ontstaat.

terug naar menu ↑

Welke onderzoekmethode kies je?

Weet je niet welke onderzoeksmethode het meest geschikt is voor jouw onderzoek? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij de uitvoering? Dan kan het inschakelen van een professioneel onderzoeksbureau een slimme zet zijn. Een onderzoeksbureau kan je niet alleen adviseren, maar zorgt er ook voor dat jouw onderzoek het doel dient en dat de resultaten duidelijk en overzichtelijk zijn. Wil je meer weten? Vraag dan gratis een vrijblijvende offerte aan.

We kijken uit naar je ideeën

      Laat een reactie achter

      enqueteplein.nl