• Online geld verdienen
  • 101 reviews
  • 151 artikelen
Kwantitatief onderzoek – onderzoeksmethoden en voorbeelden

Kwantitatief onderzoek – onderzoeksmethoden en voorbeelden

Een kwantitatief onderzoek is gericht op nauwkeurige cijfers. Bij de uitvoering van een kwantitatief onderzoek wordt een grote hoeveelheid respondenten ingezet. Die respondenten kunnen je aan de data helpen waar jij naar op zoek bent. Wil je weten wat een kwantitatief onderzoek precies inhoudt, wanneer je voor een kwantitatief onderzoek kiest en welke kwantitatieve onderzoeksmethoden je zou kunnen gebruiken? In dit artikel lees je er alles over.

Offerte voor kwantitatief onderzoek

Wil jij een marktonderzoek laten uitvoeren? Zoek je een professioneel en ervaren marktonderzoekbureau? Vraag gratis een offerte aan.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek betekenis: het verzamelen van cijfermatige inzichten over een bepaalde groep.

Een kwantitatief onderzoek draait om het verkrijgen van cijfers en hoeveelheden. Dit soort gegevens kunnen bijvoorbeeld handig zijn als je wilt weten hoeveel procent van de klanten tevreden is over een bepaald product of een bepaalde dienst, of welke veranderingen wel of niet werken. 

terug naar menu ↑

Verschil kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Een kwantitatief onderzoek richt zich op cijfers en hoeveelheden. Een kwalitatief onderzoek richt zich op woorden en de betekenis daarachter. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in ‘hoe’ en ‘waarom’. Kwantitatief onderzoek richt zich vooral op ‘hoeveel’. Er is dus een duidelijk verschil in het soort informatie dat je door middel van deze onderzoeken binnenhaalt. Maar het verschil zit hem ook in de grootte van de groep die deelneemt aan een onderzoek. Zo is de groep bij een kwantitatief onderzoek vaak veel groter.

terug naar menu ↑

Hoe werkt een kwantitatief onderzoek?

Een kwantitatief onderzoek dient dus om cijfermatige inzichten te verkrijgen. Aan de hand van die cijfers kunnen conclusies getrokken worden die jou in staat stellen om veranderingen door te voeren en aanpassingen te doen. Voor een kwantitatief onderzoek heb je een groot aantal respondenten nodig. Deze respondenten leg je allemaal dezelfde vragen voor. Door dat te doen krijgt je duidelijke resultaten, uitgedrukt in cijfers en percentages. De groep die je gaat onderzoeken kun je op verschillende manieren selecteren. Dit doe je meestal middels een steekproef.

terug naar menu ↑

Kwantitatieve onderzoeksvraag – kwantitatief onderzoek voorbeeld

Wanneer je een kwantitatief onderzoek gaat uitvoeren, dien je eerst te weten wat het doel van jouw onderzoek is. Wat is het dat je wilt weten? En welke onderzoeksvraag past daarbij? Als je weet wat jouw onderzoeksvraag en doel is, kun je gaan kijken welke vragen er nodig zijn om het antwoord op jouw onderzoeksvraag te krijgen. Kwantitatieve onderzoeksvragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Hoeveel klanten zijn tevreden over …?
  • Wat is het effect van verandering x op de doelgroep?

Nadat jouw doelstelling en onderzoeksvraag (of onderzoeksvragen) vast staan, ga je kijken naar hoe je jouw onderzoek gaat afnemen. Hieronder lees je meer over de verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden. 

terug naar menu ↑

Kwantitatief type onderzoek – kwantitatieve onderzoeksmethoden

Voor het doen van onderzoek heb je de keuze uit verschillende onderzoeksmethoden. Welke methode het beste is, hangt onder andere af van je onderzoeksvraag, hoeveel respondenten je wilt ondervragen en hoe groot je budget is. Ook hangt de beste methode af van het soort onderzoek. Zo is een enquête kwantitatief en een goede manier om een groot aantal respondenten om dezelfde informatie te vragen. Een diepte-interview is daarentegen juist kwalitatief en een goede manier om diepgaande informatie over een kleinere groep respondenten te verkrijgen. Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn onder andere:

Online enquête

Een online vragenlijst is zeer geschikt als je een kwantitatief onderzoek wilt doen. Hierbij is het belangrijk dat je de juiste vragen stelt en dat die vragen duidelijk zijn. Zo kan er bij de respondenten geen twijfel ontstaan over wat het precies is dat je wilt weten. Daarnaast dien je na te denken over de antwoordmogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van ja/neevragen of antwoordschalen inzetten om duidelijke antwoorden te krijgen. 

Ga je voor jouw onderzoek gebruikmaken van een online vragenlijst? Zorg dan niet alleen dat je goede vragen en antwoordmogelijkheden bedenkt, maar ook dat de vragenlijst er professioneel uitziet. Hiervoor kun je gebruikmaken van een enquête tool. Wil je meer tips over het maken van een goede online enquête of wil je weten welke enquête tool je het beste kunt gebruiken? Lees dan: Enquête maken – tips + de 6 beste tools.

Schriftelijke vragenlijst

Schriftelijke vragenlijsten worden steeds minder gebruikt, maar toch kan deze manier van onderzoek doen erg handig zijn. Dit is vooral het geval als je geen e-mailadressen of telefoonnummers van jouw doelgroep hebt. Door dit soort vragenlijsten af te nemen op plekken waar jouw doelgroep zich bevindt, of door ze per post naar huisadressen te versturen, kun je de informatie verkrijgen waar jij naar op zoek bent.

Telefonisch interview

Telefonische interviews kunnen zowel bij een kwalitatief als kwantitatief onderzoek ingezet worden. Het verschil zit hem vooral in de manier waarop het telefoongesprek gevoerd wordt. Bij een kwantitatief telefonisch interview wordt gebruikgemaakt van een vaste vragenlijst. Zo krijgt elke respondent dezelfde vragen en komen er duidelijke antwoorden uit. Bij een kwalitatief telefonisch interview wordt vaker gebruikgemaakt van een lijst met onderwerpen waar vragen over worden gesteld, zodat er meer ruimte is voor een open gesprek.

terug naar menu ↑

Hoeveel respondenten heb je nodig voor een kwantitatief onderzoek?

Hoeveel respondenten je nodig hebt voor jouw onderzoek hangt van verschillende factoren af. Een van die factoren is de grootte van jouw doelgroep (ofwel de populatie). Om het onderzoek representatief te laten zijn, dien je een minimaal aantal respondenten in te zetten. Hoeveel dat er precies zijn, kun je gemakkelijk uitrekenen met een respondentencalculator of steekproefcalculator. Dit soort calculators zijn online te vinden.

terug naar menu ↑

Kwantitatief onderzoek laten uitvoeren

Een kwantitatief onderzoek kost vooral tijdens de voorbereiding erg veel tijd. Niet alleen moet je nadenken over het doel van jouw onderzoek en welke onderzoeksvraag daarbij hoort, maar je zult ook alle vragen en antwoorden moeten uitwerken. Vervolgens dient het onderzoek uitgezet te worden en zul je de verkregen data moeten analyseren.

Omdat een kwantitatief onderzoek veel tijd kost, kan het slim zijn om het uit te laten voeren door een professioneel onderzoeksbureau. Zij bepalen samen met jou het doel en stellen het onderzoek vervolgens samen. Veel onderzoeksbureaus zetten het onderzoek ook voor je uit en brengen de resultaten voor je in kaart. Wil je weten wat de kosten zijn als je jouw onderzoek laat uitvoeren door een onderzoeksbureau? Vraag dan gratis een vrijblijvende offerte aan.

We kijken uit naar je ideeën

      Laat een reactie achter

      enqueteplein.nl